Fagrejser til Tyskland

Ved siden af mit journalistiske virke arrangerer jeg studierejser for danske virksomheder, forbund og kommuner, der vælger Tyskland som destination  – et oplagt mål i kraft af landets status som EU’s største land og Danmarks vigtigste handelspartner.

Med et stærkt netværk i berlinske og tyske institutioner og virksomheder kan jeg åbne en række døre for danske faggrupper og dermed sikre solide faglige inputs til studierejser. Det gælder inden for så forskellige områder som byudvikling, sundhedsområdet,  energibranchen, arbejdsmarked, integration og medier. Dertil laver jeg med glæde og sikker hånd gerne historisk og kulturelt rettede elementer til studieture på alle niveauer.

Hidtidige kunder har bl.a. været Holstebro Kommune, Københavns By&Havn, Randers Kommune, DGI Storkøbenhavn og ingeniørfirmaet DOMINIA.

På alle studierejser sørger jeg for en tæt sparring med kunden om det faglige program og evt. øvrige aktiviteter. I kraft af dette samarbejde styrer jeg hele processen fra programlægning til gennemførelsen af studierejsen, hvor jeg typisk guider mellem de faglige indslag og tolker ved behov.

cropped-Berlinrad.jpg

Kontakt for uforpligtende tilbud. 

 

Mathias Irminger Sonne // mathias.sonne@gmail.com // +49-1778715307