Medier og artikler

Til mine mediekunder hører bl.a. Information, Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, Avisen Kommunen, Nyhedsbladet Dansk Energi, Ugeskrift for læger, Samvirke, Ud&Se, Amnesty International, Børn&Unge, Folkeskolen, Gymnasieskolen, Magasinet Europa, Magisterbladet og mange flere…

Eksempler på artikler: